Tekniker som används för att fastställa relativ datering