En lag Uppdrags

#Iksdagenval4 Heldag av kampanjande med Milaw Gekos

2020.06.06 00:51 mincoder #Iksdagenval4 Heldag av kampanjande med Milaw Gekos

#Iksdagenval4 Heldag av kampanjande med Milaw Gekos
Dagen börjar med en intervju på morgonen. Albert W. Glim på uppdrag med Östra Sveriges allehanda har intervjuat Socialdemokraternas partiledare Milaw.
https://preview.redd.it/yan1cbko25351.jpg?width=1280&format=pjpg&auto=webp&s=0a6f230703bd2132b4f364a774beda23c51dfffe
Sen vi sist talade har du lett den första enpartiregeringen på flera år i Sverige. Har det underlättat ditt arbete som statsminister när man inte behöver ta samma hänsyn till andra partier?
Jag skulle säga att enpartiregeringen har låtit regeringen arbeta mer sammanhållande. Faktumet är att när du har en regering med andra partier så måste man ta hänsyn mer till partitillhörighet av ministrar, och vara mer alla i regeringen måste vara mer försiktiga när de svarar på frågor. Jag tror att enpartiregeringen har låtit oss effektivisera regeringsarbetet, definitivt. Däremot har det också sina nackdelar då nödvändig kommunikation med andra partier kanske inte är lika stor. Det finns både för och nackdelar.
Under förra mandatperioden fick er regering en del kritik för brist på insyn, upplever du att denna regering har varit bättre på transparens?
Jag skulle säga att vi definitivt har varit bättre på transparens. Vi har föredragningar om alla våra proposition med andra partiledare, där dessa partiledare får både ge kritik och synpunkter. Vi har också offentliggjort den politik vi driver gemensamt med Vänsterpartiet. Men naturligtvis har vi inte haft 100% full insyn. Men vi jobbar med att försöka se till att alla väljare känner att de har insyn i regeringen och dess arbete så gott det går.
Under förra valrörelsen gav ni en hel del vallöften, och har inte gjort något för att genomföra vissa av dessa. Handlar det bara om prioriteringar, eller har ditt partis politik förändrats märkbart under mandatperiodens gång?
Grundregeln är att reformer tar tid, vi har stora visioner, och stora visioner kan inte alltid genomföras på en eller till och med två mandatperioder alltid. Och det är synd. Det vi säger i våra manifest är dit vi vill och under en mandatperiod så gör vi det vi kan för att ta oss dit, men med stora visioner hinner man inte allt. Om du ser på oppositionspartierna, eller regeringen politicnerd, alla förslag som finns i ett valmanifest kan inte läggas fram under bara två mandatperioder.
Tack för svar. Jag tänker lämna regeringsarbetet lite nu och ställa en fråga som snarare handlar om SAP. Under er partikongress under mandatperioden blev du utmanad som partiledare av Kire031, och han lyckades få en ganska stor del av partiet bakom sig. Många ser honom som en frontfigur för en radikalare vinge av partiet, håller du med om den bilden?
Kire031 är en mycket skicklig politiker. Han är också väldigt ideologisk, han kan enkelt ge lång tal, fyllda av retorik, argument och engagerande fraser. Då är det rätt naturligt att många ser honom då som en ledande socialdemokrat av en mer radikalare inriktning. Så ja, han har tagit ställning som en lite radikalare röst inom partiet. Däremot så tycker jag det är viktigt att poängtera att vi som ett parti håller ihop. Vi röstade, en partiledare valdes, och nu går vi till val som ett parti med ett valmanifest.
Även om partiet håller ihop bra kan man uppfatta att det sker ett slags skifte i partiet. Förra kongressen utmanades du av Melvin, som många ansåg befinner sig till höger om dig, och som inte heller fick något bredare stöd. Nu när det finns en vänstervinge som verkar vara på frammarsch i partiet vill jag ändå ställa frågan, hur ser du på din framtid i partiet?
Först så vill jag poängtera att jag inte tror att Socialdemokratiska medlemmar går utefter "falang" särskilt mycket när de gör val av partiledare, snarare så tror jag det handlar om vem de anser som mest kompetent. Men vidare till din fråga, min framtid i partiet är inte upp till mig att avgöra. Det är de Socialdemokratiska medlemmarna, som representeras i kongressen som ska avgöra vare sig jag har deras förtroende att leda partiet eller inte. Jag vill inte spekulera om när jag eventuellt skulle avgå som partiledare eller något annat. Men i min åsikt så är vi Socialdemokrater som en familj. Vi kanske har skiljande åsikter i sakfrågor, men vi enas av viljan att skapa ett Sverige mer präglat av solidaritet, omtanke och medmänsklighet än det är präglat av marknadsliberalism, girighet och intolerans.
Tack. Jag tänker gå vidare till frågor som handlar om det politiska läget i allmänhet nu. I början av mandatperioden förlitade sig er regering på stöd från De Gröna, men sedan DG först ingick i Samverkanspartierna och därefter slogs samman med L för att bilda FP har ni fått förlita er på VPK istället. Har den förändringen påverkat regeringsarbetet?
Naturligtvis! Det är alltid ett skifte i regeringsarbete när man byter partners, för faktumet är att DG inte är VPK. VPK står ju ekonomiskt till vänster om oss, och därmed ofta kommer med mer vänsterorienterade synpunkter när vi diskuterar eventuellt propositioner, även om vi håller med om det mesta. Det är naturligtvis synd att DG bestämde sig för att avbryta regeringssamarbetet och vi för gärna samtal med deras efterträdande parti. Men när det kommer till det stora hela så tycker jag att övergången från DG till VPK har fungerat rätt bra.
Vilket av de två partierna har varit lättast att arbeta med?
På det stora hela har samarbetet med båda partier fungerat rätt galant. Men jag skulle säga att det är väldigt situationsberoende, i vissa frågor så kanske man stod närmare DG och i andra frågor kanske man står närmare VPK. Men politik handlar om att samarbeta, att hitta konstellationer som fungerar, och jag tycker att båda dessa partier har varit väldigt samarbetsvänliga.
Nu presenteras hot både från mittenpartiet FP och en nybildad konservativ allians som påminner om den som styrde Sverige innan du blev statsminister. Vilka ser du som ert största hot? Vilka ser du som ert största hot?
Det är en väldigt vag fråga, och den har många olika svar. Konservativa alliansen är nog det alternativ vi definitivt står längst ifrån. De både bedriver en radikalkonservativ politik och en högerorienterad ekonomisk politik som skulle försätta Sverige i en djup ekonomisk kris om dom genomförde den. Alla de sakerna som vi motsätter oss. Folkpartiet ligger närmare oss politiskt och skulle eventuellt vara vågmästare ifall varken de folkliga eller de konservativa partierna kan samla en majoritet.
Ert regeringsunderlag har nyligen tappat sin majoritet i opinionen, och det finns en stor risk att APND eller FP blir blir vågmästare, vilka partier skulle du kunna tänka dig samarbeta med för att få bilda en regering efter valet, om det blir nödvändigt att samarbeta med fler än VPK?
Jag vill inte stänga några dörrar, jag tror S är öppet för väldigt breda samarbeten, men jag skulle säga att våra mest sannolika samarbetspartners är FP och APND. Men vem vet jag tror vi håller med alla partier i åtminstone några sakfrågor. Allt beror på ifall dessa partier kan sätta stoltserande åt sidan och samarbeta kring sakfrågorna, där jag tror de snabbt finner att vi ligger närmare dom än till exempel dom ligger det konservativablocket. Men jag hoppas på att Svenska folkets förtroende håller i sig i det solidariska samhället. Och att de inser att vi driver den enda vägens politik för en nödvändig återhämtning efter Reinfeldtåren.
Vad tycker du om dagens politiska läge överlag? Är läget bättre än vad det var inför förra valet?
Jag tycker det politiska läget är mer problematiskt. Det är ett mycket närmare val skulle jag säga. Progressiva partier har tappat en del mark. Men överlag så tror jag och hoppas jag på att förtroendet består för en folklig regering. En regering som inte leker het potatis med arbetsförmedlingen, en regering som investerar i välfärden på riktigt och en regering som värnar om Svenska värderingar.
Okej, de sista frågorna jag har handlar mer om dig som person. Vad är du stoltast över med din tid som statsminister?
Under min tid som statsminister så har jag kunnat vara en del i ett skifte av Svensk politik. Vi har gått från en seg nedskärningspolitik, som hållit i under en lång tid, för att för första gången på länge faktiskt kunnat satsa på det Svenska samhället. Jag vet att om några år så kommer två ungdomar, som blivit ihop, kunna flytta ut från sina föräldrar, och bo ihop i sitt egna hem till ett pris som dom har råd med på grund av våra bostadssatsningar. Vi har kunnat ta stora steg från klimatpacifism till en radikalare klimat politik, som kombinerat med en stark vänsterpolitik kunnat verkligen ta fajten med klimatförändringarna samtidigt som dessa förändringar inte skadat vanligt folk. Om det räknas, så vet jag att om vårt klimatarbete fortsätter med klimataktionen det både inhemskt och i det internationella forumet så kommer Svenskar runt om i landet kunna säga till sina barn att, vi gjorde det, vi tog aktion, vi stoppade klimatförändringarna och deras effekter. Vi såg till att människors hus inte brann i skogsbränderna, vi såg till att bönderna kunde fortsätta odla mat, och vi såg till att arterna fortsatte leva. Politik gör skillnad, politik kan förbättra och jag har känt mig stolt över att kunna varit en del av det lag i Sverige som drivit igenom en politik som kunnat göra skillnad i folks vardag.
Tack för det välutvecklade svaret. Då går jag till min sista fråga. I vår förra intervju fick du en fråga om vilket parti du skulle vara med i om du inte var med i SAP. Då var ditt svar i första hand DG, men eventuellt V om de ändrar sig i EU-frågan. Seden dess har V blivit VPK och DG har ingått i FP, så jag är nyfiken på om du tänker annorlunda nu?
Feministiskt initiativ kanske? hehe. Nämen seriöst, jag är lite osäker. Även om jag tycker att vårt samarbete med VPK går jättebra och vi kan samarbeta i många sakfrågor, så är jag i grunden inte kommunist. Och även om jag gillar FPs DG-grundade klimatpolitik i flera områden så tycker jag att utan en mer vänster-orienterad grund så har jag svårt att vara med där. Socialdemokraterna är mitt hem, det är här jag känner tillhörighet, det är här jag hör hemma. Och just nu så känns inte riktigt något parti som ett alternativ. MEN, om du skulle vrida min arm, och tvinga fram ett svar, så skulle nog VPK och FP duga, möjligen även KD ifall de slutade tramsa runt med KS och M och blev ett riktigt kristet parti som värnade välfärden.
Tack så mycket för att du tog dig tid att ställa upp på den här intervjun, och jag önskar dig lycka till i valet.
Tack
Efter intervjun med Albert W. Glim så går Milaw vidare med att sätta upp affischer. Tillsammans med Socialdemokratiska medlemmar runt om i landet. Media följer med och ställer frågor.
Första affischen som packas upp och sätts ut
Vad menas med denna affisch?
Sverige har de senaste åren drabbats av högerregering efter högerregering. Regeringar som systematiskt genomfört reformer som gynnat dom på toppen av samhällspyramiden och genomfört reformer som drastiskt minskat våra möjligheter att bygga upp ett starkt och solidariskt samhälle. Under de senaste två mandatperioder så har vi med stormfart arbetat för att göra ogjorda de högerreformer som underminerat Sveriges möjligheter att möta framtiden. Vilket är varför vi betonar vikten av att inte låta nödvändiga reformer gå förlorade till högeragendan.
Detta är andra affischen som Milaw tar fram och sätter upp
Vad menar ni med denna affisch?
I Östra så finns det väldigt många små och medelstora städer: Jönköping, Norrköping, Motala. Och vi Socialdemokrater ser en stor vikt i att hela landet ska leva, och det vill vi medela i denna affisch. Bland annat så vill vi satsa på kollektivtrafiken, som är väldigt användbar i medelstora men även småstäder. Särskillt för unga eller dom som inte har råd med bil. Vi vill också förstärka utjämningssystemet och till större del hjälpa små och medelstora kommuner med att nå de ambitiösa välfärdsmål som vi har i Sverige.
Efter uppsättningen av valaffischer rör sig Milaw vidare till Sveavägen 68s konferensrum. Där media får se på en ny valfilm som lanseras. Sedan så presenterar Milaw följande om valfilmen och avslutar dagens kampanjarbete:
I vår valfilm nu i tidiga valrörelsen så vill vi presentera det vi är stola över att vi lyckats genomföra över de senaste två mandatperioderna. Vi har nu styrt i två mandatperioder, och även om vi har många reformer kvar som vi vill genomföra så vill vi även betona det som vi redan har gjort. Väljare ska kunna lita på oss som det parti som levererar de stora välfärdsreformerna för framtiden. Något som vi planerar att fortsätta med även efter valet. Tack
submitted by mincoder to IksdagenValrorelse [link] [comments]


2020.05.07 19:33 hallonlakrits Motorfordonspooler – på väg mot ökad delning av motorfordon SOU 2020:22

Hela dokumentet kan nås via https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredninga2020/04/sou-202022/ men jag lägger in sammanfattningen här:

Uppdraget

Utredningen har haft i uppdrag att lämna förslag om hur bil-, motorcykel- och mopedpoolstjänster, s.k. bilpoolstjänster, ska kunna främjas. I uppdraget har ingått att i första hand undersöka förutsättningarna för en reducerad mervärdesskattesats på sådana tjänster. Om en ordning med sänkt skattesats på bilpoolstjänster inte bedöms vara möjlig har i utredningens uppdrag i andra hand ingått att undersöka andra sätt att främja bilpooltjänster än inom ramen för skattesystemet. Utredningen har också haft i uppdrag att avgränsa och definiera begreppet bilpoolstjänst utifrån vilken verksamhet som bör gynnas och vilken tjänst som ska omfattas för att uppnå mer resurseffektiva transporter. Det har även ingått att överväga vilka krav som ska ställas i fråga om de fordon som används i en sådan bilpoolstjänst.

En lag om motorfordonspooler införs

Det finns inte någon juridisk definition av begreppet bilpoolstjänster och utredningen har haft i uppdrag att ta fram en sådan definition. Av kommittédirektiven följer att såväl bilar som motorcyklar och mopeder ska omfattas av definitionen. Utredningen föreslår därför att begreppet motorfordonspooler används som benämning på dessa tjänster.
Utredningen föreslår att en lag om motorfordonspooler införs och att lagen ska syfta till att främja en ökad användning av motorfordonspooler och därigenom bidra till omställningen till ett transporteffektivt samhälle. Den föreslagna lagen innehåller en definition av begreppet motorfordonspool. Med motorfordonspool avses en tjänst där registrerade användare delar på användningen av ett eller flera motorfordon med undantag för moped klass II. Tjänsten ska vara allmänt tillgänglig. Fordonen ska kunna hyras under en begränsad tid och den minsta hyrestiden ska vara en timme eller kortare. Vidare ska hyresavtal inte behöva ingås vid varje användningstillfälle. Det uppställs också krav på att tjänsten ska tillhandahållas av en juridisk person och att den juridiska personen ska vara registrerad som ägare till fordonen i vägtrafikregistret. Detta medför att peer-to-peer pooler, som innebär att privatpersoner hyr ut motorfordon till varandra via en förmedlingstjänst, ofta i form av en digital plattform, utesluts från definitionens tillämpningsområde.
De föreslagna kriterierna innebär också att traditionell biluthyrning utesluts, vilket är i enlighet med kommittédirektiven. Utredningen föreslår att beteckningen delningsfordon används för de fordon som används i en motorfordonspool och att denna beteckning införs i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner. Utredningen föreslår att regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om miljö- och trafiksäkerhetskrav för delningsfordon.

Ingen sänkt mervärdesskatt på motorfordonspooler

Tillhandahållande av tjänster som utgör motorfordonspooler ska enligt nu gällande regler beskattas med 25 procent mervärdesskatt. För att det ska vara möjligt att sänka mervärdesskatten på dessa tjänster krävs att tjänsterna kan anses omfattas av begreppet ”persontransporter och medfört bagage” i mervärdesskattedirektivet. Utredningen gör bedömningen att det inte är förenligt med EU-rätten att sänka mervärdesskatten på tillhandahållande av tjänster som utgör motorfordonspooler. Motorfordonspooler innebär att en juridisk person tillhandahåller ett transportmedel till kundens förfogande i syfte att kunden själv ska utföra transporten och framföra fordonet. Det rör sig således om uthyrning av ett transportmedel och kan inte inrymmas i begreppet ”persontransporter och medfört bagage”.

Parkeringsplatser för delningsfordon

Tillgång till parkeringsplatser är centralt för att främja bilpooler. Eftersom marknaden för motorfordonspooler i dag nästan uteslutande utgörs av bilpooler har utredningen inte kunnat belägga att motorcykel- och mopedpooler har något behov av parkeringsplatser.
Utredningen föreslår att kommunerna ska ges möjlighet att genom lokala trafikföreskrifter reservera parkeringsplatser för delningsfordon på allmän platsmark. Förslaget genomförs genom ändringar i trafikförordningen (1998:1276).
Utredningen gör bedömningen att en möjlighet för kommunen att reservera parkeringsplatser för specifika delningsfordon inte bör införas. Detta bl.a. eftersom en sådan platsreservation inte kan anses innebära att allmänheten fortfarande har tillgång till platsen.
Förslagen innebär att det är kommunerna som ska pröva frågor om parkeringstillstånd för delningsfordon.

Uppdrag om informationsinsatser

Utredningen föreslår att regeringen ger Trafikverket i uppdrag att tillsammans med Konsumentverket och Naturvårdsverket genomföra en informationssatsning som ska öka kunskapen hos konsumenter om motorfordonspooler och hur dessa kan bidra till ett mer hållbart resande. En sådan informationssatsning bedöms kunna förstärka effekten av utredningens förslagna åtgärd att reservera parkeringsplatser för delningsfordon och leda till en ökad användning av motorfordonspooler.

Effekter av utredningens förslag

Utredningen bedömer att de föreslagna åtgärderna bidrar till att fler hushåll delar på användningen av motorfordon. Detta kan förväntas minska den sammantagna bilanvändningen och minska körsträckorna med bil. Därigenom kan också utsläppen av koldioxid och luftföroreningarna minska. De föreslagna åtgärderna bidrar positivt till flera av regeringens miljömål och mål inom transportpolitiken. Det gäller miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft och God bebyggd miljö. När fler hushåll delar på användningen av motorfordon kan också transportsystemets tillgänglighet, flexibilitet, hållbarhet och kostnadseffektivitet öka.

Ikraftträdande

Lagen om motorfordonspooler föreslås träda i kraft den 1 januari 2021. Ändringarna i trafikförordningen och förordningen om vägtrafikdefinitioner föreslås träda i kraft vid samma tidpunkt.
submitted by hallonlakrits to tunnelbana [link] [comments]


2019.06.05 09:36 mincoder Pressmeddelande lekmannamotion om vinster i välfärden

Pressmedelande - Lekmannamotion om vinster i välfärden


Detta är ett pressmeddelande från Socialdemokratiska arbetarpartiet, i denna motion så vill vi presentera ett förslag för ett bättre Sverige och vi hoppas att andra partier kan anamma denna motion och göra den till en lag.
Lekmannamotion - Om Vinster i välfärden
Iksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att
 1. Orginisationer som bedriver verksamhet på uppdrag av staten inom områderna av utbildning, sjukvård, hemtjänst och äldreboende får ej ta ut vinst från sin verksamhet.
Motivering
Vi i Socialdemokraterna vill ej slösa på pengar när det kommer till välfärden, därför bör vi förbjuda vinster i välfärden för att säkerställa rimliga utgifter för staten.
Signerad
Milaw (SAP tidigare APS)
submitted by mincoder to ModellMedia [link] [comments]


2019.01.11 23:55 Strypsex Vad har Socialdemokraterna gjort med Sverige? :(

Såg den här postas i en annan tråd, tycker många av er borde läsa igenom den här listan och ta er en funderare.
Är det någonting på listan ni anser är felaktigt, posta gärna fakta som motbevisar siffrorna (samnytt eller nordfront räknas inte som bra källor)
https://www.ssu.se/100-dagar-kvar-till-valet-100-skal-att-rosta-pa-socialdemokraterna/
 1. Höjt barnbidrag med 200 kmån.
 2. Höjt studiebidrag för gymnasieelever med 200 kmån
 3. Höjt studiemedel för högskolestudenter med 300 kmån
 4. Avgiftsfri kollektivtrafik för skolelever på sommarloven
 5. CSN-lån för att ta körkort.
 6. Avgiftsfri tandvård upp till 23 år
 7. Fördubblat tandvårdsbidrag för unga mellan 22-29 år
 8. Lägsta ungdomsarbetslösheten på 15 år
 9. Uppfylld 90-dagarsgaranti
 10. 200 miljoner mer årligen på elevhälsan
 11. 250 miljoner mer årligen till den sociala barn-och ungdomsvården
 12. Avgiftsfria receptbelagda mediciner för barn
 13. 6 miljarder mer per år som fördelas efter behov för en jämlikare skola
 14. Avgiftsfria preventivmedel för unga upp till 21 år
 15. Avgiftsfri simskola
 16. 100 miljoner för 10 000 fler sommarjobb
 17. Infört samtyckeslag
 18. 50 miljoner till tjej-och kvinnojourer efter #metoo
 19. 70 miljoner till fritidsgårdar och kultur och idrott för barn och unga
 20. 1 miljard till förlossningsvården
 21. Bidrag för billigare glasögon till barn
 22. Lagförslag för att återinföra högskolebehörighet som norm på yrkesprogram
 23. 20 000 fler anställda inom skolan idag jämfört med 2014
 24. Utreder betygssystemet för att ersätta kursbetyg med ämnesbetyg
 25. 140 miljoner för sänkta avgifter i musik-och kulturskolan
 26. 50 miljoner för bättre sex-och samlevnadsundervisning i skolan efter #metoo
 27. Obligatorisk prao i högstadiet
 28. Läsa, skriva, räkna-garanti
 29. Fler böcker i förskolan, mer resurser till skolbibliotek och insatser för ökad läsning
 30. 360 miljoner för läxhjälp åt alla elever
 31. Högre anslag till idrottsrörelsen
 32. En halv miljard i jämlikhetspeng till skolor med störst behov
 33. Insatser för att fler ska klara gymnasiet
 34. Rätt till komvux för alla
 35. Blocköverskridande överenskommelse om 100% förnybar energi till 2040.
 36. Minsta barngrupperna i förskolan på 25 år
 37. Infört barnkonventionen som svensk lag
 38. 100 miljoner för att motverka hedersförtryck
 39. Fördubblat satsningar på ökad psykisk hälsa och bättre psykiatri. Ca 2 miljarder årligen
 40. Uppdrag att stödja arbetet med unga som varken arbetar eller studerar
 41. 10 välfärdsmiljarder till kommuner och landsting
 42. 250 miljoner till kostnadsfria lovaktiviteter
 43. Bättre sjukförsäkring för studenter
 44. Största miljö-och klimatsatsningen i modern tid, 13 miljarder fram till 2020, en 185%-ig ökning i jämförelse med förra mandatperioden.
 45. Subvention av elcyklar, fyrdubbling av antalet laddstolpar och ökat stöd till solceller.
 46. Flygskatt har införts för att flyget ska bära sina klimatkostnaderoch bränslebytet samt bonus-malus-system har införts för att ställa om transportsektorn.
 47. Stopp för staplande av visstidsanställningar
 48. Utredning för att sätta stopp för sms-anställningar och hyvling
 49. Enklare för unga transpersoner att byta juridiskt kön
 50. Förstärkning av psykiatrin för barn och unga. 250 miljoner kr mer till landstingen
 51. Statsbidrag för att rusta upp skollokaler
 52. 500 miljoner för fler speciallärare och specialpedagoger
 53. Satsning på utökad lovskola för elever på språkintroduktionsprogram
 54. 2 miljarder till lågstadiet för fler lärare och mindre klasser
 55. Avgiftsfri screening för livmoderhalscancer
 56. Höjt underhållsstöd för äldre barn med 350 kmån för barn som är 15 år eller äldre och 150 kmån för barn som är mellan 11-14 år.
 57. 130 miljoner kronor mer till ungdomsmottagningar.
 58. 2,2 miljarder i statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt utsatta områden
 59. Avdragsrätt för fackmedlemskap
 60. 500 miljoner för att stärka fritidshemmen
 61. 80 miljoner årligen för barnomsorg på obekväm arbetstid
 62. 14 000 fler högskoleplatser
 63. 830 miljoner för minskade barngrupper i förskolan.
 64. 5000 fler folkhögskoleplatser
 65. 2500 platser på yrkeshögskolan
 66. 7 miljarder mer till polisen, största polissatsningen på över ett decennium
 67. 1,2 miljarder för att hela Sverige ska leva
 68. Fri entré på statliga muséer
 69. 150 miljoner för lovskola åt alla
 70. 137 miljoner till förstärkt barnhälsovård
 71. Ny timplan i grundskolan för att garantera undervisningstid åt alla elever
 72. Lärarlönelyft och fler lärare
 73. Regionala lärcentra för att man ska kunna utbilda i sig i hela landet
 74. 50 miljoner kronor årligen för att motverka psykisk ohälsa hos asylsökande och nyanlända barn och unga samt 390 miljoner för bättre mottagande av ensamkommande barn och unga
 75. Höjt tak i A-kassan
 76. Utökad möjlighet till deltidsstämpling för att få A-kassa
 77. Platserna på polisutbildningen har utökats och antalet antagna fördubblats till 1400 per år.
 78. Krafttag mot organiserad brottslighet. 30 straffskärpningar för allt från vapeninnehav till narkotikabrott.
 79. Skatteverket har fått i uppdrag att jaga rika skattesmitare. Idag försvinner 130 miljarder skattekronor från Sverige varje år.
 80. Stärkt rätt till målsägandebiträde till offer för sexualbrott, samt extra satsning på brottsofferjourer.
 81. Kunskapslyftet – 93 000 fler utbildningsplatser
 82. Den största bostadssatsningen på 20 år – 3,2 miljarder årligen för fler billiga hyresrätter
 83. Höjt flerbarnstillägg
 84. Höjd garantinivå i sjuk- och aktivitetsersättningen
 85. Rättvist karensavdrag
 86. Totalförbud av barnäktenskap
 87. 47%-ig ökning av medel till järnvägsunderhållet
 88. 2 600 nya utbildningsplatser för sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor
 89. Obligatorisk förskoleklass för alla barn
 90. Avskaffande av FAS 3 och Lex Laval (lika lön för lika arbete)
 91. Skärpta straff för sexualbrott
 92. Återinförande av den allmänna värnplikten
 93. Lagförslag för att begränsa vinsterna i välfärden
 94. Halverat tiden för nyanlända att komma i arbete
 95. 11 000 fler extratjänster i välfärden
 96. 100 000 fler som arbetar i välfärden
 97. 100 miljoner mer för att stärka tillgängligheten till Barn-och ungdomspsykiatrin
 98. Investeringsstöd för 11 000 fler billiga hyresrätter
 99. Infört tredje reserverad månad i föräldraförsäkringen
 100. 4,7 miljarder mer till sjukvården. Största satsningen i modern tid.
submitted by Strypsex to svenskpolitik [link] [comments]


2018.06.04 13:13 olalof 100 saker regeringen har gjort under mandatperioden.

Edit: Svagt att det här blir nedröstat. Är ni rädda för information? Man kan läsa saker även fast man inte håller med.
 1. Höjt barnbidrag med 200 kmån.
 2. Höjt studiebidrag för gymnasieelever med 200 kmån
 3. Höjt studiemedel för högskolestudenter med 300 kmån
 4. Avgiftsfri kollektivtrafik för skolelever på sommarloven
 5. CSN-lån för att ta körkort.
 6. Avgiftsfri tandvård upp till 23 år
 7. Fördubblat tandvårdsbidrag för unga mellan 22-29 år
 8. Lägsta ungdomsarbetslösheten på 15 år
 9. Uppfylld 90-dagarsgaranti
 10. 200 miljoner mer årligen på elevhälsan
 11. 250 miljoner mer årligen till den sociala barn-och ungdomsvården
 12. Avgiftsfria receptbelagda mediciner för barn
 13. 6 miljarder mer per år som fördelas efter behov för en jämlikare skola
 14. Avgiftsfria preventivmedel för unga upp till 21 år
 15. Avgiftsfri simskola
 16. 100 miljoner för 10 000 fler sommarjobb
 17. Infört samtyckeslag
 18. 50 miljoner till tjej-och kvinnojourer
 19. 70 miljoner till fritidsgårdar och kultur och idrott för barn och unga
 20. 1 miljard till förlossningsvården
 21. Bidrag för billigare glasögon till barn
 22. Lagförslag för att återinföra högskolebehörighet som norm på yrkesprogram
 23. 20 000 fler anställda inom skolan idag jämfört med 2014
 24. Utredning av betygssystemet för att ersätta kursbetyg med ämnesbetyg
 25. 140 miljoner för sänkta avgifter i musik-och kulturskolan
 26. 50 miljoner för bättre sex-och samlevnadsundervisning i skolan
 27. Obligatorisk prao i högstadiet
 28. Läsa, skriva, räkna-garanti
 29. Fler böcker i förskolan, mer resurser till skolbibliotek och insatser för ökad läsning
 30. 360 miljoner för läxhjälp åt alla elever
 31. Högre anslag till idrottsrörelsen
 32. En halv miljard i jämlikhetspeng till skolor med störst behov
 33. Insatser för att fler ska klara gymnasiet
 34. Rätt till komvux för alla
 35. Blocköverskridande överenskommelse om 100% förnybar energi till 2040.
 36. Minsta barngrupperna i förskolan på 25 år
 37. Infört barnkonventionen som svensk lag
 38. 100 miljoner för att motverka hedersförtryck
 39. Fördubblat satsningar på ökad psykisk hälsa och bättre psykiatri. Ca 2 miljarder årligen
 40. Uppdrag att stödja arbetet med unga som varken arbetar eller studerar
 41. 10 välfärdsmiljarder till kommuner och landsting
 42. 250 miljoner till kostnadsfria lovaktiviteter
 43. Bättre sjukförsäkring för studenter
 44. Största miljö-och klimatsatsningen i modern tid, 13 miljarder fram till 2020, en 185%-ig ökning i jämförelse med förra mandatperioden.
 45. Subvention av elcyklar, fyrdubbling av antalet laddstolpar och ökat stöd till solceller.
 46. Flygskatt har införts för att flyget ska bära sina klimatkostnader och bränslebytet samt bonus-malus-system har införts för att ställa om transportsektorn.
 47. Stopp för staplande av visstidsanställningar
 48. Utredning för att sätta stopp för sms-anställningar och hyvling
 49. Enklare för unga transpersoner att byta juridiskt kön
 50. Förstärkning av psykiatrin för barn och unga. 250 miljoner kr mer till landstingen
 51. Statsbidrag för att rusta upp skollokaler
 52. 500 miljoner för fler speciallärare och specialpedagoger
 53. Satsning på utökad lovskola för elever på språkintroduktionsprogram
 54. 2 miljarder till lågstadiet för fler lärare och mindre klasser
 55. Avgiftsfri screening för livmoderhalscancer
 56. Höjt underhållsstöd för äldre barn med 350 kmån för barn som är 15 år eller äldre och 150 kmån för barn som är mellan 11-14 år.
 57. 130 miljoner kronor mer till ungdomsmottagningar.
 58. 2,2 miljarder i statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt utsatta områden
 59. Avdragsrätt för fackmedlemskap
 60. 500 miljoner för att stärka fritidshemmen
 61. 80 miljoner årligen för barnomsorg på obekväm arbetstid
 62. 14 000 fler högskoleplatser
 63. 830 miljoner för minskade barngrupper i förskolan.
 64. 5000 fler folkhögskoleplatser
 65. 2500 platser på yrkeshögskolan
 66. 7 miljarder mer till polisen, största polissatsningen på över ett decennium
 67. 1,2 miljarder för att hela Sverige ska leva
 68. Fri entré på statliga muséer
 69. 150 miljoner för lovskola åt alla
 70. 137 miljoner till förstärkt barnhälsovård
 71. Ny timplan i grundskolan för att garantera undervisningstid åt alla elever
 72. Lärarlönelyft och fler lärare
 73. Regionala lärcentra för att man ska kunna utbilda i sig i hela landet
 74. 50 miljoner kronor årligen för att motverka psykisk ohälsa hos asylsökande och nyanlända barn och unga samt 390 miljoner för bättre mottagande av ensamkommande barn och unga
 75. Höjt tak i A-kassan
 76. Utökad möjlighet till deltidsstämpling för att få A-kassa
 77. Platserna på polisutbildningen har utökats och antalet antagna fördubblats till 1400 per år.
 78. Krafttag mot organiserad brottslighet. 30 straffskärpningar för allt från vapeninnehav till narkotikabrott.
 79. Skatteverket har fått i uppdrag att jaga rika skattesmitare. Idag försvinner 130 miljarder skattekronor från Sverige varje år.
 80. Stärkt rätt till målsägandebiträde till offer för sexualbrott, samt extra satsning på brottsofferjourer.
 81. Kunskapslyftet – 93 000 fler utbildningsplatser
 82. Den största bostadssatsningen på 20 år – 3,2 miljarder årligen för fler billiga hyresrätter
 83. Höjt flerbarnstillägg
 84. Höjd garantinivå i sjuk- och aktivitetsersättningen
 85. Rättvist karensavdrag
 86. Totalförbud av barnäktenskap
 87. 47%-ig ökning av medel till järnvägsunderhållet
 88. 2 600 nya utbildningsplatser för sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor
 89. Obligatorisk förskola för alla barn
 90. Avskaffande av FAS 3 och Lex Laval (lika lön för lika arbete)
 91. Skärpta straff för sexualbrott
 92. Återinförande av den allmänna värnplikten
 93. Lagförslag för att begränsa vinsterna i välfärden
 94. Halverat tiden för nyanlända att komma i arbete
 95. 11 000 fler extratjänster i välfärden
 96. 100 000 fler som arbetar i välfärden
 97. 100 miljoner mer för att stärka tillgängligheten till Barn-och ungdomspsykiatrin
 98. Investeringsstöd för 11 000 fler billiga hyresrätter
 99. Infört tredje reserverad månad i föräldraförsäkringen
 100. 4,7 miljarder mer till sjukvården. Största satsningen i modern tid.
submitted by olalof to svenskpolitik [link] [comments]


2018.03.23 08:06 akejavel Stockholm-Gotlands distrikt av SAC - Lägg ner utredningen om ingrepp i strejkrätten!

En grundtanke inom arbetsrätten är att arbetsmarknadens parter själva gör upp utan politisk inblandning. Den utredning som regeringen har tillsatt är ett direkt hot mot dessa väletablerade spelregler. Det är fråga om ett beställningsarbete från Svenskt Näringsliv, som i drygt tjugo år krävt ingrepp i den grundlagsfästa strejkrätten.
Hamnarbetarförbundets avdelning 4 i Göteborg har pekats ut som ett hot mot arbetsfreden. Då vill vi påminna om att senaste gången de gick i strejk gentemot APM Terminals var i januari 2017 under åtta timmar, enligt Medlingsinstitutets årsrapport. Enligt samma rapport står det klart att det var den lockout som APM Terminals orkestrerade i maj-juni som satte arbetsfreden ur spel under 2017. Medlemmar i Hamn4an stängdes ute från arbetsplatsen under 371 timmar! Samtidigt som APM Terminals utlöste denna omfattande lockout tillsatte en socialdemokratisk regering en utredning – men inte för att inskränka arbetsköparnas lockouträtt, utan strejkrätten!
I efterhand har framkommit att branschorganisationen Sveriges Hamnar och APM Terminals haft kontinuerliga kontakter med regeringskansliet. Enligt uppgifter i media har utredningen tänkt sig att fredsplikt i kollektivavtal skall ha allmän giltighet. Först till kvarn har exklusivt monopol. Andra fackföreningar får finna sig i att arbetsfred gäller även dem. I praktiken innebär detta att föreningsfriheten avvecklas!
Utredarna tycks dock laborera med en lika tvivelaktig bakdörr. Om ytterligare en fackförening vill teckna kollektivavtal kan de ansöka hos den avtalsbärande organisationen om tillstånd att tillgripa stridsåtgärder. Det är lika absurt som det låter. Den fackliga organisation som har monopolavtalet ska få tillåta eller förbjuda andra fackföreningar att strejka! Det öppnar för så kallad avtalsshopping, dvs att arbetsköparen väljer det billigaste avtalet, vilket i sin tur leder till lönedumpning och försämrade villkor.
Det är också fullt möjligt att det bildas s.k. gula fackföreningar som är lojala mot arbetsköparen och som med en ny lag skulle kunna hindra såväl LO som Hamn och SAC att ta strid för bättre villkor.
Trots den faran har LO-ledningen klart och tydligt deklarerat att man inte tolererar flerpartsavtal. I deras värld har de ett vidsträckt fackligt monopol, välsignat av staten.
Tyvärr har det fallit i glömska hur kollektivavtalssystemet etablerades inom skogsbruket under 1940- och 1950-talen, med tre jämbördiga fackföreningar, varav en hörde till LO, en var bondefackliga RLF och en var vi i SAC – syndikalisterna. På andra sidan förhandlingsbordet återfanns länge fyra motparter till dessa tre fackföreningar. I modifierad form fungerade dessa partsrelationer ända till 1990-talet. I nutid har vi t.ex. två olika lärarförbund som tecknar avtal.
Noteras kan att inom SAC gick avtalen ut på medlemsomröstningar innan de blev arbetsrättsligt bindande. Hamnarbetarförbundet har en likartad välvårdad medlemsdemokrati och hög medlemsaktivitet. De utgör därmed också ett föredöme som borde inspirera medlemmar i toppstyrda förbund inom LO, TCO och SACO.
Vi anser att utredningen bör läggas ner. Sakligt sett bryter regeringens planer mot ILO-konventionerna 87 och 98, som Sverige ratificerade redan 1949 respektive 1950. Vi förväntar oss att en samlad fackföreningsrörelse står bakom vårt krav.
Stockholm-Gotlands distrikt av SAC på uppdrag av distriktets årskonferens 10 mars 2018.
submitted by akejavel to arbetarrorelsen [link] [comments]


2018.02.06 18:10 riiga M179 - Motion om ökade befogenheter för markägare att flytta fordon vid olovlig parkering

Förslag till iksdagsbeslut
Iksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om
 1. Att ge markägare, eller den som på uppdrag av markägare övervakar området och som uppfyller Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering 12 §, rätt att bortforsla olovligt parkerat fordon om fordonets ägare är känd.
 2. Att bortforsling endast får ske efter det högsta antalet utfärdade kontrollavgifter i enlighet med (1984:318) 5 §.
 3. Att undantag på krav om ett minsta antal utfärdade kontrollavgifter ges för fordon som olovligen är parkerade på förhyrda parkeringsplatser där varje plats är numrerad om antingen den som enligt avtal har rätt att nyttja platsen gett samtycke till bortfortsling vid aktuellt tillfälle, eller om platsen är uppmärkt med registeringsnummer eller annat kännetecken som unikt identiferar ett fordon.
 4. Att fordonets ägare (i enlighet med (1984:318) 7 §) skyndsamt ska underrättas med uppgift om var fordonet finns att hämta.
 5. Att eventuella kostnader för bortforsling får påföras den kontrollavgift som utfärdades för den olovliga parkeringen.
 6. Att bortforsling ska ske i enlighet med Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall och Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall med undantag för de bestämmelser som är stadgade i punkt 1-5.
Motivering
Ett stort problem för både markägare och bilister är avsaknaden av möjligheten att forsla bort fordon som olovligen parkerar på förhyrda platser eller upprepat felparkerar. Idag krävs att man går genom kommunen och väntar minst sju dygn innan man får flytta på felparkerat fordon. Med detta förslag ges markägare rätt att forsla bort fordon som parkerar på uppmärkta förhyrda parkeringsplatser, det finns inget värre än att se att den plats man hyr är upptagen av någon som inte har rätt att stå där. I annat fall torde nuvarande bestämmelser räcka.
Signerad Folkhemsdemokraterna Klassiskt liberala partiet Nordiska Folkpartiet
Detta är en motion inlämnad av Folkhemsdemokraterna. Denna version av ärendet avslutas den 11 februari 2018 varefter den går till votering i /plenisalen, återkallas av inlämnaren, eller presenteras i en ny omarbetad version.
submitted by riiga to iksdagen [link] [comments]


2016.04.10 19:05 hugsim P048:V2 - Proposition om att införa statliga hjälpcentraler

Förslag till iksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om
 1. Att införa statliga hjälpcentraler.
 2. Att de statliga hjälpcentralernas verksamhet kommer bedrivas ifrån socialtjänstens lokala kontor.
 3. Att socialstyrelsen själv får i uppdrag att bestämma hur de ska bedriva hjälpcentralerna på det mest effektiva sättet.
 4. Att de som arbetar på dessa hjälpcentraler ska göra sitt arbete under sekretess, och att denna enbart får brytas vid misstanke om fara för sitt eller någon annan medmänniskas liv.
Motivering
Eftersom att vi i iksdagen har avskaffat mycket av stöd till Svenska Kyrkan och lagen om Svenska Kyrkan, så borde vi fixa någon form av hjälp till bland annat de som förut fick hjälp av kyrkan. Min idé är att vi införskaffar statliga hjälpcentraler, där folk som missbrukar droger, dricker för mycket eller bara har något annat problem som är dylikt som de vill prata om. Till denna central får alla som vill ha hjälp komma, och de ska få den hjälp som de behöver. Dessa hjälpcentraler bör gå under socialstyrelsen (då det är de som har hand om den här sortens arbete i Sverige). Lämplig hjälp kan vara till exempel individuell samtals-terapi, grupp-samtal, hjälp med att komma i kontakt med rätt myndigheter för att få den hjälp man behöver. Personal som kan behövas kan jag tänka mig till exempel kuratorer, sjuksköterskor, psykologer och socialsekreterare, men det exakta utformandet lämnar vi till Socialstyrelsen att bestämma själva över.
Signerat
Alajv3 (S), Demokrati- & kulturminister Quillon (S), Utbildnings- & välfärdsminister
Detta är en proposition inlämnad av regeringen Wakerius. Denna version av ärendet avslutas den 15 april 2016 varpå den går till votering i /plenisalen, återkallas av inlämnaren, eller presenteras i en ny omarbetad version.
submitted by hugsim to iksdagen [link] [comments]


2016.04.04 15:54 riiga P048 - Proposition om att införa statliga hjälpcentraler

Förslag till iksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om
 1. Att införa statliga hjälpcentraler åt de som förut har förlitat sig på den svenska kyrkan.
 2. Att de statliga hjälpcentralernas verksamhet kommer bedrivas ifrån socialtjänstens lokala kontor.
 3. Att socialstyrelsen själv får i uppdrag att bestämma hur de ska bedriva hjälpcentralerna på det mest effektiva sättet.
Motivering
Eftersom att vi i iksdagen har avskaffat mycket av kyrkan, så borde vi fixa någon form av hjälp till de som förut fick hjälp av kyrkan. Min idé är att vi införskaffar statliga hjälpcentraler, där folk som missbrukar droger, dricker för mycket eller bara har något annat problem som är dylikt som de vill prata om. Till denna central får alla som vill ha hjälp komma, och de ska få den hjälp som de behöver. Dessa hjälpcentraler bör gå under socialstyrelsen (då det är de som har hand om den här sortens arbete i Sverige). Lämplig hjälp kan vara till exempel indviduell samtals-terapi, grupp-samtal, hjälp med att komma i kontakt med rätt myndigheter för att få den hjälp man behöver. Personal som kan behövas kan jag tänka mig till exempel kuratorer, sjuksköterskor, psykologer och socialsekreterare.
Signerat Alajv3 (S), Demokrati- & kulturminister Quillion (S), Utbildnings- & välfärdsminister
Detta är en proposition inlämnad av regeringen Wakerius. Denna version av ärendet avslutas den 9 april 2016 varpå den går till votering i /plenisalen, återkallas av inlämnaren, eller presenteras i en ny omarbetad version.
submitted by riiga to iksdagen [link] [comments]


2016.03.22 16:31 WineRedPsy GM005: Ny grundlag

Modellsveriges grundlag

1 kap. Dispositivitet med andra grundlagar

1 § Detta dokument, regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen är rikets grundlagar.
2 § Detta dokument skall anses dispositivt med de andra grundlagarna.
3 § Vid konflikt mellan detta dokument och redan existerande lag äger detta dokument företräde.

2 kap. Huvudmoderatorn

1 § Huvudmoderatorn har sista ordet i spelets skötande.
2 § Huvudmoderatorns uppgifter är
3 § Huvudmoderatorn skall ytterst agera på så sätt att spelet är så njutbart som möjligt av alla parter såvida de följer spelets regler.
4 § Inget hindrar huvudmoderatorn från att också vara talman.
5 § Huvudmoderatorn får göra det som krävs för spelets bästa.
6 § Huvudmoderatorn utser själv sin efterföljare.

3 kap. Talman och vice talmän

1 § Talmännens uppgifter är
2 § Talmän väljs av Iksdagen.
3 § En av talmännen bör regelbundet posta en sammanfattning av den gångna perioden som innefattar resultatet av omröstningar och annat som talmännen anser vara lämpligt.

4 kap. Val till iksdagen

1 § Högst sex månader efter senaste ordinarie eller extraval skall fria, hemliga och direkta ordinarie val till Iksdagen hållas.
2 § Rösträtt till iksdagen har alla svenskspråkiga konton som existerat i över en månad.
3 § En enskild person får inte stå på mer än ett partis kandidatlista.
4 § Röst läggs på parti samt frivilligen på kandidat på partiets kandidatlista.
5 § För att få egen valsedel ska partier ha lämnat in en kandidatlista innan angivet datum.
6 § Ledamöter fördelas över 39 mandat mellan partier genom samma metod som gäller på riktigt.
7 § För att ett parti ska kunna få mandat i iksdagen måste det ha över 3 % av rösterna.
8 § Inom partier fördelas mandat till kandidater efter flest antal personröster såvida kandidaterna har mer än 15 % av partiets personröster. Näst efter kandidater med mer än 15 % tilldelas mandat efter ordning på partiets kandidatlista och därefter av partiet i fråga.
9 § Kandidater som fått mer än 15 % av sitt partis personröster äger sitt mandat och kan inte ersättas av sitt parti såvida de inte frivilligt avgår eller om deras reddit-konto raderas eller skuggbannas.

5 kap. Extraval

1 § Extraval utlyses vid behov av talman, huvudmoderator eller regeringen.
2 § Extraval kan tidigast utlysas en månad efter annat val.
6 kap. Iksdagens arbete
1 § Ledamöter är de enda med rätt att rösta på propositioner, motioner och talmansförslag.
2 § I det fall att en ledamot kommer att vara otillgänglig en längre tid kan de med talmännens tillåtelse utse en annan ledamot att rösta åt dem.
3 § Propositioner läggs av regeringen och motioner läggs av ledamöter i iksdagen.
4 § Alla ärenden till iksdagen ska ha varit tillgängliga för offentligt läsande och debatt i minst 5 dagar innan de röstas på av ledamöterna.
5 § En motion eller proposition anses avslagen då antalet Ja-röster inte överstiger antalet Nej-röster såvida den inte avser att förändra någon av grundlagarna.
6 § Alla förslag av huvudmoderatorn eller talmannen, vilka även kan ändra i grundlagen, kräver att antalet Ja-röster överstiger det dubbla antalet Nej-röster.
7 § Grundlag ändras annars i enlighet med Regeringsformen, med den skillnad att det krävs två veckor mellan den tidpunkt då ärendet första gången anmäldes i iksdagens kammare och valet.
8 § Alla iksdagens ärenden röstas på i en privat subreddit som inkluderar alla ledamöter samt talmän.
9 § Ledamöter får inte redigera kommentaren i vilken de lägger sin röst av någon anledning. Om detta sker registreras denna röst som Avstår.
10 § Talman eller vice talman ska göra resultat i alla voteringar offentligt tillgängliga snarast efter behandlande.
11 § Ett förslag måste vara kontinuerligt lyft av regering, talman eller ledamot för att behandlas av iksdagen.
12 § Alla ledamöter får mellan det att ett ärende presenteras och att det röstas på lägga följdförslag som röstas på i anslutning till ärendet.

7 kap. Regeringen

1 § Vid regeringsbildning kallar talmannen företrädare för varje parti till samråd. Talmannen lägger sedan förslag till regering som inkluderar statsminister samt inkluderade partier.
2 § Iksdagen skall inom en vecka efter att förslag lagts rösta om förtroende. I det fall att mer än hälften av ledamöterna röstar Nej till förslaget avslås det och talmannen bör komma med ett till förslag.
3 § I det fall att tre olika förslag har avslagits i rad bör extra val hållas i det fall att inte ordinarie val inte redan är förelagt inom en månad.
4 § Då ett regeringsförslag har fått Iksdagens förtroende bör statsministern inom två veckor presentera den resterande regeringen och dess statsråd för Iksdagen.
5 § Statsministern kan bland de övriga statsråden utse någon att i egenskap av ställföreträdare vid förhinder för statsministern fullgöra dennes uppgifter. Har någon ställföreträdare inte utsetts eller har också ställföreträdaren förhinder, fullgörs statsministerns uppgifter i stället av den av de tjänstgörande statsråden som har varit statsråd längst tid. Om två eller flera har varit statsråd lika länge, har den med äldst reddit-konto företräde.

8 kap. Budget

1 § Regeringen lämnar en budgetproposition till iksdagen i början av varje mandatperiod.
2 § Andra ledamöter eller partier bör lämna egna budgetförslag i samband med att regeringen lägger fram sitt förslag.

9 kap. Misstroendeförklaring

1 § Iksdagen kan förklara att ett statsråd inte har iksdagens förtroende. Ett yrkande om en sådan misstroendeförklaring ska väckas av minst en tiondel av iksdagens ledamöter för att tas upp till prövning. För en misstroendeförklaring krävs att mer än hälften av iksdagens närvarande ledamöter röstar för den. Enligt samma procedur kan talman eller vice talmän avsättas, fast med skillnaden att mer än två tredjedelar av rösterna krävs.
2 § Vid avsättning agerar avsatt individ i samma roll tills en ersättare har valts. Denne kan dock inte fatta några bindande beslut under denna tid.

10 kap. Folkomröstning

1 § Folkomröstning kan utlysas av regeringen, iksdagen eller av talmannen.
2 § Talman ansvarar för att folkomröstning hålls.
3 § Folkomröstning om ett vilande grundlagsförslag ska hållas, om det yrkas av minst en tiondel av iksdagens ledamöter och minst en tredjedel av ledamöterna röstar för yrkandet. Ett sådant yrkande ska framställas inom femton dagar från det att iksdagen antog grundlagsförslaget som vilande. Yrkandet ska inte beredas i utskott. Folkomröstningen ska hållas samtidigt med det ordinarie valet till iksdagen. Vid omröstningen får de som har rösträtt vid valet förklara om de godtar det vilande grundlagsförslaget eller inte. Förslaget är förkastat, om de som röstat mot förslaget är fler än de som röstat för förslaget och de som röstat mot till antalet är fler än hälften av dem som har avgett godkända röster vid iksdagsvalet. I annat fall tar iksdagen upp förslaget till slutlig prövning.
4 § Alla folkomröstningar hålls i samband med ordinarie val.

11 kap. Allmänna regler

1 § Alla skall i iksdagen och relaterade subredditar följa reddiketten och reddits regler.
2 § Alla skall i iksdagen och offentliga relaterade subredditar hålla sig till ett vårdat och gärna parlamentariskt språk.
3 § I det fall att någon använder mer än ett reddit-konto för iksdagen bör denne göra detta öppet och uttalat samt med talmännens godkännande.
4 § Ingen bör motverka grundlagarna, spelets anda eller iksdagens beslut annat än inom ramarna som här redovisas.
5 § Talmannen får i de fall då iksdagens regler bryts officiellt varna, avstänga, anmäla eller bannlysa medlemmar beroende på graden av förbrytelse och tidigare uppförande.

12 kap. Successionsordningen, regeringschefen och statschefen

1 § Konungen eller drottningen som innehar Modellsveriges tron är rikets statschef.
2 § Han eller hon får inte samtidigt vara statsråd eller utöva uppdrag som talman eller iksdagsledamot.
3 § Successionsrätt till Sveriges tron tillkommer utsedda av tidigare monark, sedermera Coffeh.
4 § De för successionsrätt utsedda anses Modellsveriges prinsar och prinsessor och tillhör konungahuset. Om konungahuset utslocknar väljer iksdagen en riksföreståndare som ska fullgöra statschefens uppgifter tills vidare. Iksdagen väljer samtidigt en vice riksföreståndare.
5 § Prins och prinsessa av kungl. svenska huset må ej, utan Konungens och iksdagens samtycke, bliva regent i utländsk stat, vare sig genom val, arv eller gifte. Sker annorlunda, vare han eller hon samt efterkommande ej berättigade att succedera till svenska tronen.
6 § Talmannen är vice statschef.
7 § Statsministern är regeringschef.

13 kap. Partier, partibyte och partiupplösning

1 § Vid partibildning får partiet välja vilket namn de vill men de kan tvingas byta om ledamöter eller partier protesterar. Protester avgörs i samråd med talmännen och berörda partiledare vid tidpunkten för namnvalet.
2 § Vid partiupplösning eller partibyte behåller personvalda sina mandat.
3 § Vid partiupplösning ska partimandat fördelas mellan övriga partier som fick mandat vid förra valet.
4 § Vid partibyte lämnas partimandat över till partiet för tillsättning av annan kandidat.

14 kap. Övergångsbestämmelser

1 § Denna grundlag träder i kraft omedelbart efter att voteringen är klar.
2 § 4 Kap. §§ 9-10 gäller inte retroaktivt på redan utdelade personmandat.
Detta är ett förslag inlämnat av Lekledare WineRedPsy och skriven av talmännen. Den går till votering eller ny version den 28/03 2016
Förslaget finns även i docs-format med ändringar markerade här.
submitted by WineRedPsy to iksdagen [link] [comments]


2016.01.10 20:10 Unwellington Dagens Nyheter svarar om det så kallade "mörkandet" folk går igång på

http://www.dn.se/nyhetesverige/fragor-och-svar-om-dns-hantering-av-handelserna-i-kungstradgarden/
(Ja det blev banne mig ett eget inlägg och inte bara en kommentar i den existerande tråden - det här borde ni läsa)
– Uppgifterna om att DN skulle ägna sig åt mörkläggning är lögnaktiga: en så viktig sak som att unga kvinnor utsätts för systematiska övergrepp är en självklar nyhet för DN att rapportera om.
Varför skrev ni inte om det i somras då?
– I våra regelbundna kollar med polisen och andra kanaler och källor fick vi i somras ingen bekräftelse på dessa ofredanden. Tvärtom lät polisen meddela att det varit relativt lugnt på festivalen – i stark kontrast till de rapporter som vi fått fram nu och som vi skriver om mer här.
Men ni fick, enligt uppgifter som sprids på nätet, ett konkret tips om att många personer hade råkat ut för ofredanden och trakasserier?
– Ja, det kom i augusti ett tips till vår ledarredaktion om att det skett en rad systematiska ofredanden på festivalen. Tipset kom från en källa som ville vara anonym. Vi tog det på stort allvar, hade kontakt med källan och försökte gå vidare med tipset, men misslyckades med att få det bekräftat. En försvårande omständighet var naturligtvis att polisen, som har rättsstatens uppdrag att utreda brott, inte gick ut och talade om händelsen. Därför rapporterade praktiskt taget inga medier – etablerade eller alternativa – om allvarliga övergrepp i Kungsträdgården i somras.
Hur kunde ni misslyckas med det?
Vi får hundratals tips till redaktionen varje dag. Vi sållar bland dem, kontrollerar de som är mest trovärdiga, ägnar lång tid åt vissa, prioriterar bort andra. Kvaliteten på tips varierar stort. I det här fallet gjordes ett antal samtal och kontroller, men eftersom vi inte nådde en bekräftelse så blev det ingen artikel. Det fanns till exempel uppgifter i det tips vi fick om att väldigt många personer hade gripits, som vid en kontroll inte visade sig stämma.
Påståenden om att vi medvetet avstått från att publicera något som vi visste hade inträffat är osanna.
Detta är riktig, äkta media värd namnet. De sätter till och med ut namn, så att journalister som bryter mot lag eller etik faktiskt kan drabbas av påföljder! Eller så att "kvinnoförsvarare" kan lägga ut deras adresser eller skriva hatmejl till dem istället för att skaffa ett jobb!
submitted by Unwellington to sweden [link] [comments]


2015.10.29 00:13 riiga P026 - Proposition om nationell standard för kollektivtrafikresekort

Förslag till iksdagsbeslut
 1. Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om att upprätta en nationell standard för kollektivtrafikresekort.
 2. Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om att resekortet ska användas i all trafik som bedrivs på uppdrag av varje läns regionala kollektivtrafikmyndighet.
 3. Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om att standarden ska vara helt öppen och kostnadsfri.
Motivering
Det är i dagsläget mycket bekymmersamt och krångligt att resa med kollektivtrafik mellan län. Det går ej heller att använda samma resekort i flera län för att betala till exempel enkelbiljetter.
Med anledning av detta föreslås att en nationell standard för kollektivtrafikresekort upprättas som ger resenären möjlighet att ha olika periodbiljetter på kortet samt en gemensam reskassa som kan används för köp av biljetter oavsett län.
Biljettsystemet ska användas i all trafik som bedrivs på uppdrag av varje läns regionala kollektivtrafikmyndighet.
Standarden ska vara helt öppen och kostnadsfri så att även fristående aktörer som bedriver kommersiell länstrafik kan ansluta sig, och näringsidkare och enskilda personer kan utveckla utrustning och dylikt för systemet.
Ansvarig för utvecklingen av systemet ska en sammanslutning av alla regionala trafikmyndigheter vara.
riiga (PKP), Infrastruktur- och landsbygdsminister
Sveriges regering 
Detta är en proposition inlämnad av regeringen Asuros. Denna version av ärendet avslutas den 3 november 2015 varpå den går till votering i /plenisalen, återkallas av inlämnaren, eller presenteras i en ny omarbetad version.
submitted by riiga to iksdagen [link] [comments]


2015.08.09 14:42 hugsim GM004:V3 - Ny grundlag

Modellsveriges grundlag
1 kap. Spelledaren
1 § Spelledaren har sista ordet i spelets skötande.
2 § Spelledarens uppgifter är
3 § Spelledaren skall ytterst agera på så sätt att spelet är så njutbart som möjligt av alla parter såvida de följer spelets regler.
2 kap. Dispositivitet med andra grundlagar
1 § Detta dokument, regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen är rikets grundlagar.
2 § Detta dokument skall anses dispositivt med de andra grundlagarna.
3 § Vid konflikt mellan detta dokument och redan existerande lag bör detta dokument ges företräde.
3 kap. Talman & vice talmän
1 § Talmännens uppgifter är
2 § Talman, vice talman, andre vice talman och tredje vice talman väljs av riksdagen.
3 § En av talmännen bör en gång i veckan posta en sammanfattning av den gångna veckan som innefattar resultatet av omröstningar och allt annat som talmännen beslutar vara lämpligt i sammanfattningen.
4 kap. Val till /iksdagen
1 § Högst sex månader efter senaste ordinarie eller extraval skall fria, hemliga och direkta ordinarie val till/iksdagen hållas.
2 § Rösträtt till /iksdagen har alla svenskspråkiga konton som existerat i över en månad.
3 § Nya partier får välja vilka namn de vill men de kan tvingas byta om ledamöter eller partier protesterar. Om protesten går igenom avgörs i samråd mellan talmän, spelledare samt alla partiledare vid tidpunkten för namnvalet.
4 § När ett parti officiellt lagt ner kan detta namn användas igen enbart om det uppfyller kraven i 3 §.
5 § En enskild person får inte stå på mer än ett partis kandidatlista.
6 § Röst läggs på parti samt frivilligen på kandidat på partiets kandidatlista.
7 § Ledamöter fördelas över 39 mandat mellan partier genom uddatalsmetoden med första divisorn jämkad till 1,4.
8 § För att ett parti ska kunna få mandat i /iksdagen måste det ha över 3% av rösterna.
9 § Inom partier fördelas mandat till kandidater efter flest antal personröster såvida kandidaterna har mer än 5% av partiets personröster. Näst efter kandidater med mer än 5% tilldelas mandat efter ordning på partiets kandidatlista och därefter av partiet i fråga.
10 § Kandidater som fått mer än 5% av sitt partis personröster äger sitt mandat och kan inte ersättas av sitt parti såvida de inte frivilligt avgår eller om deras reddit-konto raderas.
5 kap. Extraval
1 § Extraval hålls mellan ordinarie val på utseende av talman, spelledare eller regeringen.
2 § Extraval kan tidigast utlysas en månad efter annat val.
6 kap. /iksdagens arbete
1 § Ledamöter är de enda med rätt att rösta på propositioner, motioner eller talmansförslag.
2 § Ifall en ledamot kommer att vara otillgänglig en längre tid kan de med talmannens tillåtelse utse en annan ledamot att rösta åt dem.
3 § Propositioner läggs av regeringen och motioner läggs av ledamöter i /iksdagen.
4 § Alla ärenden till /iksdagen ska ha varit tillgängliga för offentligt läsande och debatt i minst 5 dagar innan de röstas på av ledamöterna.
5 § En motion eller proposition anses avslagen då antalet Ja-röster inte överstiger antalet Nej-röster såvida den inte avser att förändra någon av grundlagarna.
6 § Alla förslag av talmannen, vilka även kan ändra i grundlagen, kräver att antalet Ja-röster överstiger det dubbla antalet Nej-röster.
7 § Grundlag ändras annars i enlighet med Regeringsformen, med den skillnad att det krävs två veckor mellan den tidpunkt då ärendet första gången anmäldes i riksdagens kammare och valet.
8 § Alla /iksdagens ärenden röstas på i en privat subreddit som inkluderar alla ledamöter samt talmän.
9 § Ledamöter får inte redigera kommentaren i vilken de lägger sin röst av någon anledning. Om detta sker registreras denna röst som Avstår.
10 § Talman eller vice talman ska göra resultat i alla voteringar offentligt tillgängliga snarast efter behandlande.
11 § Ett förslag måste vara kontinuerligt lyft av regering, talman eller ledamot för att behandlas av /iksdagen.
12 § Alla ledamöter får mellan det att ett ärende presenteras och att det röstas på lägga följdförslag som röstas på i anslutning till ärendet.
7 kap. Regeringen
1 § Vid regeringsbildning kallar talmannen företrädare för varje parti till samråd. Talmannen lägger sedan förslag till regering som inkluderar statsminister samt inkluderade partier.
2 § /iksdagen skall inom en vecka efter att förslag lagts rösta om förtroende. Ifall mer än hälften av ledamöter röstar Nej till förslaget avslås det och talmannen bör komma med ett till förslag.
3 § Ifall tre olika förslag har avslagits i rad bör extra val hållas i det fall att inte ordinarie val inte redan är förelagt inom en månad.
4 § Då regeringsförslag fått /iksdagens förtroende bekräftat bör statsministern inom två veckor presentera/iksdagen med den resterande regeringen och dess statsråd
5 § Statsministern kan bland de övriga statsråden utse någon att i egenskap av ställföreträdare vid förhinder för statsministern fullgöra hans eller hennes uppgifter. Har någon ställföreträdare inte utsetts eller har också ställföreträdaren förhinder, fullgörs statsministerns uppgifter i stället av den av de tjänstgörande statsråden som har varit statsråd längst tid. Om två eller flera har varit statsråd lika länge, har den med äldst reddit-konto företräde.
8 kap. Budget
1 § Regeringen lämnar en budgetproposition till riksdagen i början av varje mandatperiod. 2 § Andra ledamöter eller partier bör lämna egna budgetförslag i samband med att regeringen lägger fram sitt förslag.
9 kap. Misstroendeförklaring
1 § Riksdagen kan förklara att ett statsråd inte har /iksdagens förtroende. Ett yrkande om en sådan misstroendeförklaring ska väckas av minst en tiondel av /iksdagens ledamöter för att tas upp till prövning. För en misstroendeförklaring krävs att mer än hälften av /iksdagens närvarande ledamöter röstar för den. Enligt samma procedur kan talman eller vice talmän avsättas, fast med skillnaden att mer än två tredjedelar av rösterna krävs.
2 § Vid avsättning agerar avsatt individ i samma roll tills en ersättare har valts. Denne kan dock inte fatta några bindande beslut under denna tid.
10 kap. Folkomröstning
1 § Folkomröstning kan utlysas av regeringen, /iksdagen eller av talmannen.
2 § Talman ansvarar för att folkomröstning hålls.
3 § Folkomröstning om ett vilande grundlagsförslag ska hållas, om det yrkas av minst en tiondel av riksdagens ledamöter och minst en tredjedel av ledamöterna röstar för yrkandet. Ett sådant yrkande ska framställas inom femton dagar från det att riksdagen antog grundlagsförslaget som vilande. Yrkandet ska inte beredas i utskott. Folkomröstningen ska hållas samtidigt med det ordinarie valet till /iksdagen. Vid omröstningen får de som har rösträtt vid valet förklara om de godtar det vilande grundlagsförslaget eller inte. Förslaget är förkastat, om de som röstat mot förslaget är fler än de som röstat för förslaget och de som röstat mot till antalet är fler än hälften av dem som har avgett godkända röster vid riksdagsvalet. I annat fall tar riksdagen upp förslaget till slutlig prövning.
4 § Alla folkomröstningar hålls i samband med ordinarie val.
11 kap. Allmänna regler
1 § Alla skall i /iksdagen och relaterade subreddits följa reddiketten och reddits regler.
2 § Alla skall i /iksdagen och offentliga relaterade subreddits hålla sig till ett vårdat och gärna parlamentariskt språk.
3 § Ifall någon använder mer än ett reddit-konto för /iksdagen bör denne göra detta öppet och uttalat samt med talmannens godkännande.
4 § Ingen bör motverka grundlagarna, spelets anda eller /iksdagen:s beslut annat än inom ramarna som här redovisas.
5 § Talmannen får i de fall då /iksdagen:s regler bryts officiellt varna, avstänga, anmäla eller bannlysa medlemmar beroende på graden av förbrytelse och tidigare uppförande.
12 kap. Successionsordningen, regeringschefen och statschefen
1 § Konungen eller drottningen som innehar Sveriges tron är rikets statschef.
2 § Hen får inte samtidigt vara statsråd eller utöva uppdrag som talman eller riksdagsledamot.
3 § Successionsrätt till Sveriges tron tillkommer manliga och kvinnliga utsedda av tidigare monark, sedermeraCoffeh.
4 § De för successionsrätt utsedda anses Sveriges prinsar och prinsessor och tillhör konungahuset. Om konungahuset utslocknar väljer riksdagen en riksföreståndare som ska fullgöra statschefens uppgifter tills vidare. Riksdagen väljer samtidigt en vice riksföreståndare.
5 § Prins och prinsessa av kungl. svenska huset må ej, utan Konungens och riksdagens samtycke, bliva regent i utländsk stat, vare sig genom val, arv eller gifte. Sker annorlunda, vare han eller hon samt efterkommande ej berättigade att succedera till svenska tronen.
6 § Talmannen är vice statschef.
7 § Statsministern är regeringschef.
13 kap. Partibyte och Partiupplösning
1 § Vid partiupplösning eller partibyte behåller personvalda sina mandat.
2 § Vid partiupplösning ska partimandat fördelas mellan övriga partier som fick mandat vid förra valet.
3 § Vid partibyte lämnas partimandat över till partiet för tillsättning av annan kandidat.
14 kap. Övergångsbestämmelser
1 § WineRedPsy blir vid avgång från ordinarie talmanspost spelledare.
2 § Till det att WineRedPsy avgår tilldelas första, andra och tredje vice talmans poster av ordinarie talman istället för /iksdagen.
3 § Denna grundlag träder i kraft omedelbart efter att voteringen är klar.
För att se ändringarna från förra versionen, se den blåa texten här
Från V2 till V3 är skillnaden endast i kap. 8 där reformbudgeten har ersatts med den vanliga budgetproceduren.
submitted by hugsim to iksdagen [link] [comments]


2015.07.31 00:08 hugsim GM004:V2 - Ny grundlag

Modellsveriges grundlag
1 kap. Spelledaren
1 § Spelledaren har sista ordet i spelets skötande.
2 § Spelledarens uppgifter är
3 § Spelledaren skall ytterst agera på så sätt att spelet är så njutbart som möjligt av alla parter såvida de följer spelets regler.
2 kap. Dispositivitet med andra grundlagar
1 § Detta dokument, regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen är rikets grundlagar.
2 § Detta dokument skall anses dispositivt med de andra grundlagarna.
3 § Vid konflikt mellan detta dokument och redan existerande lag bör detta dokument ges företräde.
3 kap. Talman & vice talmän
1 § Talmännens uppgifter är
2 § Talman, vice talman, andre vice talman och tredje vice talman väljs av riksdagen.
3 § En av talmännen bör en gång i veckan posta en sammanfattning av den gångna veckan som innefattar resultatet av omröstningar och allt annat som talmännen beslutar vara lämpligt i sammanfattningen.
4 kap. Val till /iksdagen
1 § Högst sex månader efter senaste ordinarie eller extraval skall fria, hemliga och direkta ordinarie val till /iksdagen hållas.
2 § Rösträtt till /iksdagen har alla svenskspråkiga reddit-konton som existerat i över en månad.
3 § Nya partier får välja vilka namn de vill men de kan tvingas byta om ledamöter eller partier protesterar. Om protesten går igenom avgörs i samråd mellan talmän, spelledare samt alla partiledare vid tidpunkten för namnvalet.
4 § När ett parti officiellt lagt ner kan partiets namn användas igen enbart om det uppfyller kraven i 3 §.
5 § En enskild person får inte stå på mer än ett partis kandidatlista.
6 § Röst läggs på parti samt frivilligen på kandidat på partiets kandidatlista.
7 § Ledamöter fördelas över 39 mandat mellan partier genom uddatalsmetoden med första divisorn jämkad till 1,4.
8 § För att ett parti ska kunna få mandat i /iksdagen måste det ha över 3% av rösterna.
9 § Inom partier fördelas mandat till kandidater efter flest antal personröster såvida kandidaterna har mer än 5% av partiets personröster. Näst efter kandidater med mer än 5% tilldelas mandat efter ordning på partiets kandidatlista och därefter av partiet i fråga.
10 § Kandidater som fått mer än 5% av sitt partis personröster äger sitt mandat och kan inte ersättas av sitt parti såvida de inte frivilligt avgår eller om deras reddit-konto raderas.
5 kap. Extraval
1 § Extraval hålls mellan ordinarie val på utseende av talman, spelledare eller regeringen.
2 § Extraval kan tidigast utlysas en månad efter annat val.
6 kap. /iksdagens arbete
1 § Ledamöter är de enda med rätt att rösta på propositioner, motioner eller talmansförslag.
2 § Ifall en ledamot kommer att vara otillgänglig en längre tid kan de med talmannens tillåtelse utse en annan ledamot att rösta åt dem.
3 § Propositioner läggs av regeringen och motioner läggs av ledamöter i /iksdagen.
4 § Alla ärenden till /iksdagen ska ha varit tillgängliga för offentligt läsande och debatt i minst 5 dagar innan de röstas på av ledamöterna.
5 § En motion eller proposition anses avslagen då antalet Ja-röster inte överstiger antalet Nej-röster såvida den inte avser att förändra någon av grundlagarna.
6 § Alla förslag av talmannen, vilka även kan ändra i grundlagen, kräver att antalet Ja-röster överstiger det dubbla antalet Nej-röster.
7 § Grundlag ändras annars i enlighet med Regeringsformen, med den skillnad att det krävs två veckor mellan den tidpunkt då ärendet första gången anmäldes i riksdagens kammare och valet.
8 § Alla /iksdagens ärenden röstas på i en privat subreddit som inkluderar alla ledamöter samt talmän.
9 § Ledamöter får inte redigera kommentaren i vilken de lägger sin röst av någon anledning. Om detta sker registreras denna röst som Avstår.
10 § Talman eller vice talman ska göra resultat i alla voteringar offentligt tillgängliga snarast efter behandlande.
11 § Ett förslag måste vara kontinuerligt lyft av regering, talman eller ledamot för att behandlas av /iksdagen.
12 § Alla ledamöter får mellan det att ett ärende presenteras och att det röstas på lägga följdförslag som röstas på i anslutning till ärendet.
7 kap. Regeringen
1 § Vid regeringsbildning kallar talmannen företrädare för varje parti till samråd. Talmannen lägger sedan förslag till regering som inkluderar statsminister samt inkluderade partier.
2 § /iksdagen skall inom en vecka efter att förslag lagts rösta om förtroende. Ifall mer än hälften av ledamöter röstar Nej till förslaget avslås det och talmannen bör komma med ett till förslag.
3 § Ifall tre olika förslag har avslagits i rad bör extra val hållas i det fall att inte ordinarie val inte redan är förelagt inom en månad.
4 § Då regeringsförslag fått /iksdagens förtroende bekräftat bör statsministern inom två veckor presentera/iksdagen med den resterande regeringen och dess statsråd
5 § Statsministern kan bland de övriga statsråden utse någon att i egenskap av ställföreträdare vid förhinder för statsministern fullgöra hans eller hennes uppgifter. Har någon ställföreträdare inte utsetts eller har också ställföreträdaren förhinder, fullgörs statsministerns uppgifter i stället av den av de tjänstgörande statsråden som har varit statsråd längst tid. Om två eller flera har varit statsråd lika länge, har den med äldst reddit-konto företräde.
8 kap. Budget
1 § I början av en mandatperiod föreslår partier och ledamöter tillsammans eller individuellt varsin budget.
2 § Budgeten som ska bestämmas ska ha följande utformning: Endast en reformbudget ska läggas. Reformutrymmet ska motsvara 5% av den riktiga budgeten som vid tillfället gäller. Reformutrymmet ska avrundas uppåt till närmaste hela miljard. Allt som inte berörs av reformbudgeten anses vara likadant som i den riktiga budgeten som vid tillfället gäller.
9 kap. Misstroendeförklaring
1 § Riksdagen kan förklara att ett statsråd inte har /iksdagens förtroende. Ett yrkande om en sådan misstroendeförklaring ska väckas av minst en tiondel av /iksdagens ledamöter för att tas upp till prövning. För en misstroendeförklaring krävs att mer än hälften av /iksdagens närvarande ledamöter röstar för den. Enligt samma procedur kan talman eller vice talmän avsättas, fast med skillnaden att mer än två tredjedelar av rösterna krävs.
2 § Vid avsättning agerar avsatt individ i samma roll tills en ersättare har valts. Denne kan dock inte fatta några bindande beslut under denna tid.
10 kap. Folkomröstning
1 § Folkomröstning kan utlysas av regeringen, /iksdagen eller av talmannen.
2 § Talman ansvarar för att folkomröstning hålls.
3 § Folkomröstning om ett vilande grundlagsförslag ska hållas, om det yrkas av minst en tiondel av riksdagens ledamöter och minst en tredjedel av ledamöterna röstar för yrkandet. Ett sådant yrkande ska framställas inom femton dagar från det att riksdagen antog grundlagsförslaget som vilande. Yrkandet ska inte beredas i utskott. Folkomröstningen ska hållas samtidigt med det ordinarie valet till /iksdagen. Vid omröstningen får de som har rösträtt vid valet förklara om de godtar det vilande grundlagsförslaget eller inte. Förslaget är förkastat, om de som röstat mot förslaget är fler än de som röstat för förslaget och de som röstat mot till antalet är fler än hälften av dem som har avgett godkända röster vid riksdagsvalet. I annat fall tar riksdagen upp förslaget till slutlig prövning.
4 § Alla folkomröstningar hålls i samband med ordinarie val.
11 kap. Allmänna regler
1 § Alla skall i /iksdagen och relaterade subreddits följa reddiketten och reddits regler.
2 § Alla skall i /iksdagen och offentliga relaterade subreddits hålla sig till ett vårdat och gärna parlamentariskt språk.
3 § Ifall någon använder mer än ett reddit-konto för /iksdagen bör denne göra detta öppet och uttalat samt med talmannens godkännande.
4 § Ingen bör motverka grundlagarna, spelets anda eller /iksdagen:s beslut annat än inom ramarna som här redovisas.
5 § Talmannen får i de fall då /iksdagen:s regler bryts officiellt varna, avstänga, anmäla eller bannlysa medlemmar beroende på graden av förbrytelse och tidigare uppförande.
12 kap. Successionsordningen, regeringschefen och statschefen
1 § Konungen eller drottningen som innehar Sveriges tron är rikets statschef.
2 § Hen får inte samtidigt vara statsråd eller utöva uppdrag som talman eller riksdagsledamot.
3 § Successionsrätt till Sveriges tron tillkommer manliga och kvinnliga utsedda av tidigare monark, sedermera Coffeh.
4 § De för successionsrätt utsedda anses Sveriges prinsar och prinsessor och tillhör konungahuset. Om konungahuset utslocknar väljer riksdagen en riksföreståndare som ska fullgöra statschefens uppgifter tills vidare. Riksdagen väljer samtidigt en vice riksföreståndare.
5 § Prins och prinsessa av kungl. svenska huset må ej, utan Konungens och riksdagens samtycke, bliva regent i utländsk stat, vare sig genom val, arv eller gifte. Sker annorlunda, vare han eller hon samt efterkommande ej berättigade att succedera till svenska tronen.
6 § Talmannen är vice statschef.
7 § Statsministern är regeringschef.
13 kap. Partibyte och Partiupplösning
1 § Vid partiupplösning eller partibyte behåller personvalda sina mandat.
2 § Vid partiupplösning ska partimandat fördelas mellan övriga partier som fick mandat vid förra valet.
3 § Vid partibyte lämnas partimandat över till partiet för tillsättning av annan kandidat.
14 kap. Övergångsbestämmelser
1 § WineRedPsy blir vid avgång från ordinarie talmanspost spelledare.
2 § Till det att WineRedPsy avgår tilldelas första, andra och tredje vice talmans poster av ordinarie talman istället för /iksdagen.
3 § Denna grundlag träder i kraft omedelbart efter att voteringen är klar.
För att se ändringarna från förra versionen, se den blåa texten här
submitted by hugsim to iksdagen [link] [comments]


2015.05.01 12:41 Indekkusu M003:V1 Motion angånde sekularisering

Motion om sekularisering av staten
Iksdagen tillkännager regeringen sin åsikt såsom görs gällande i motionen.
Att:
Motivering:
År 2000 skildes Svenska Kyrkan åt ifrån staten och Sverige blev slutligen sekulärt. Så lyder berättelsen som berättas för folket. Tyvärr är det inte så enkelt. Efter att statskyrkan avskaffades infördes Lag 1998:1591 om Svenska Kyrkan, där staten reglerar den enligt utsago självständiga föreningen Svenska kyrkans verksamhet, i vilken det bla står att kyrkan ska bedriva mission och att kyrkan ska finansieras med kyrkoavgifter. Vi anser att en förening skild från statens verksamhet inte borde regleras i lag, och att den inte bör vara tvungen att missionera och sprida sin tro på uppdrag av en sekulär stat.
Vi anser vidare att staten inte borde särbehandla föreningar baserat på om de är trosförbund eller inte. Därför vill vi i punkt 2 avskaffa de lagar som säger att staten ska samla in trosförbunds medlemsavgifter och istället låta dessa föreningar samla in sina egna avgifter, precis som alla andra föreningar. Vi beräknar även att det skulle spara staten upp till en halv miljard kronor i administrativa kostnader.
Utöver detta anser vi att i ett land med religionsfrihet och utan statsreligion att det är mycket märkligt att statschefen och hans familj måste vara av en viss tro. Därför vill vi tillsätta en utredning som tittar över Successionsordningen och speciellt §4, som säger att alla med arvsrätt till kronan måste vara av den rena evangeliska tron.
Slutligen anser vi att det är märkligt att Iksdagens öppnande ska vara i storkyrkan, och vill därför att arrangörerna till nästa öppnande håller ceremoniernas som idag hålls i Storkkyrkan på Slottet.
Detta är en motion inlämnad av Folkpartiet.
Den första versionen av detta ärende avslutas 4 Maj 2015 varpå den går till votering i /iksdagen, återkallas av sponsrande parti eller kandidat, eller en ny version presenteras inför /iksdagen.
submitted by Indekkusu to iksdagen [link] [comments]


2015.04.20 17:22 Indekkusu P006:V1 Proposition angående omstrukturering och ombalansering av de internationella styrkorna

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om:
 1. Ett tillbakadragande av nuvarande styrkor från Mali (Operation Minusma) till fördel för tränare och övrig utbildningspersonal (Operation EUTM Mali). Minusmas styrkor avlägsnas samtidigt som EUTM Malis:s ökar till 50 deltagare. Ytterligare personal kan tilläggas om läget skulle förvärras, maxtak 100 deltagare;
 2. En övergångsperiod för denna ombalansering på 6 månader efter att denna proposition gått igenom tilldelas Försvarsmakten.
 3. Ett tillbakadragande av kvarvarande militär personal från Kosovo.
 4. Ett tillbakadragande av kvarvarande militär personal från Bosnien.
 5. Ett tillbakadragande av samtliga deltagare från Afghanistan (Operation RSM)
 6. Försvarsmakten får i uppdrag att utvärdera ett eventuellt stöd för de kurdiska grupper som kämpar för sin frihet i Irak samt Syrien. Rapporten skall vara färdig 3 månader efter att denna proposition röstats igenom.
 7. Försvarsmakten får även i uppdrag att ta fram en plan för att från och med andra kvartalet 2016 bemanna utlandsstyrkan med enbart frivilligt kontrakterad personal. Utlandsstyrkorna skall forma en egen entitet inom Försvarsmakten.
Motivering Den nya Regeringen tillkännager för riksdagen att det är dags för en omvärdering av våra utlandsstyrkor. Sverige har en lång historia av att deltaga i internationella insatser och så kommer föreslår regeringen att det fortsätter. Vi yrkar dock på ett paradigmskifte rörande våra internationella insatser där fokus läggs på träning av lokala styrkor istället för kostsamma och mer riskfyllda säkerhetsuppdrag. Dessa utesluts dock inte men bör undvikas när andra alternativ finns på bordet, detta inte minst för att öka säkerheten bland våra utlandssoldater. Lokala styrkor måste prioriteras, inte minst för att ge det drabbade landet en chans att stå på egna ben, men också för att bygga större samförståelse bland lokalbefolkningen.
Angående insatsen i Mali så ger regeringen direktiv till att dra tillbaka de nuvarande styrkorna i FN:s separata insats. Detta för att FN har visat sig bristfällig i dess roll som ledare för missionen men också för att tillåta Försvarsmakten att fokusera stridbara element i försvaret av Sverige. Sverige kommer fortfarande deltaga i att bistå FN och Malis regering men via dess stöd till EUTM Mali istället. Vi skall öka vår bemanning till 50 deltagare för att skynda på processen som lokala regeringsstyrkor kan tränas för att ta över utlandsstyrkornas roll.
När det kommer till operationerna i Kosovo (KFOR) respektive Bosnien (EUFOR) så ser regeringen dem som avslutade kapitel som vi nu kan lägga bakom oss. Sverige bistod dessa länderna när de var som svagast men tiden har kommit för Sverige att gå vidare. Regeringen är övertygad om att båda länderna har en positiv utveckling framför sig och det är vår förhoppning att detta sker fredligt.
Kvarvarande styrkan i Afghanistan dras tillbaka för att prioritera resurser i mer akuta områden. Sverige har dragit sitt strå till stacken och det är nu upp till den nya regeringen i Afghanistan som får fortsatt stöd av amerikanska trupper fram till slutet av 2016 att planera för framtiden. Om den Afghanska regeringen skall överleva behöver man komma till stånd med en vapenvilla mellan sig själva och Talibanerna med tillhörande stammar.
Försvarsmakten får i uppdrag att inom 3 månader ha tagit fram en rapport på hur man skulle kunna bistå de kurdiska styrkor som strider mot den Islamska staten i Irak samt Syrien. Regeringen ser inte något tillfälle för att stödja regeringen i Irak vid detta tillfälle då man visat sig ovillig att förbättras samtidigt som man spär på de religiösa samt kulturella spänningarna i landet, inte minst mellan shia och sunnimuslimer.
Försvarsmakten får avslutningsvis i uppdrag att ta fram en plan på hur vi kan gå över till en frihetsbaserad utlandsstyrka som specialiserar sig på utlandsmissioner. Då främst via utbildning och träning av lokala styrkor med eventuellt tillhörande underrättelsepersonal samt skyddsstyrkor. Regeringen ser försvaret av Sverige som försvarets huvuduppgift och anser då inte att samtlig kontrakterad personal skall kunna tvingas in i utlandsmissioner. Försvarsmakten skall även ta reda på vilka förmåner som man skulle behöva för att locka personal till denna utlandsstyrka.
Regeringen ser att det finns färdigheter för försvaret att hämta i utlandsmissioner samtidigt så medför dessa oftast en stor risk och en kostnad. Med detta sagt så ser regeringen också värdet i att kunna bistå stater och folk i nöd. Därför står regingen fortsatt öppna till framtida insatser med ett större fokus på att "leda bakifrån". En viktig del är att länderna ifråga engageras i sitt eget försvar. Vi måste bli bättre på att göra lokalbefolkningar delaktiga i sin egen säkerhet så att de kan försvara sig själva efter att vi har lämnat, annars riskerar vi att se fler scenarion likt Vietnam eller nu senast Irak.
Undertecknat TrueViking, Försvars- samt Utrikesminsiter
 Sveriges Regering. 
Denna version av propositionen kommer att gå till votering, återkallas eller ändras av Regeringen den 23/4 2015.
submitted by Indekkusu to iksdagen [link] [comments]


2013.03.15 13:13 Tor-den Goddag yxskaft Radiotjänst

Ställde några enkla frågor till Radiotjänst. Radiotjänst besvarade frågorna med ett copy/past-svar.
-Hej! Jag har två frågor. 1. Om man har dator men snyltar på grannens trådlösa nätverk, är man då skyldig att betala tv-licens? 2. Om man har en smartphone som varken SVTplay eller TV4play stödjer, är man skyldig att betala tv-licens? Hackar jag min telefon kan jag överklocka cpu:n och uppgradera Android från version 2.1. Jag blir även tvungen att spoofa modellen för att kunna ladda ned SVTplay från GooglePlay, men jag antar att den möjligheten inte ska utgöra en orsak.
**Hej,
Tack för ditt mail.
I grund och botten ligger det i Radiotjänsts uppdrag att arbeta utifrån gällande lagstiftning i vår uppbörd och administration av radio- och tv-avgiften. Lagstiftning och förarbeten går inte djupare in på tekniska detaljer än att man konstaterar att en dator eller motsvarande som är internetansluten och som kan ta emot rörlig bild är avgiftspliktig.
Angående en smartphone så ställer lagstiftningen inte krav på att programvara typ Flash ska vara installerad.
Radiotjänst grundar uppbörden av radio- och tv-avgifter i ett lagstöd, Lag (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst. Avgiften har ingen koppling till något utbud av tjänster från Radiotjänst, programinnehåll från SVT eller något annan tv-bolag utan är kopplat till själva innehavet av en avgiftspliktig utrustning, en tv-mottagare. Dvs så länge man har den avgiftspliktiga apparaten i sitt hem föreligger en avgiftsskyldighet. Detta gäller trots att man inte tar del av utbudet och så har det varit ända sedan lagen infördes.
Med vänlig hälsning
XXXXX
RADIOTJÄNST I KIRUNA AB
Kommunikationsenheten**
Tråkig stil Radiotjänst. Ännu tråkigare att det var telefonkö för att komma fram. Jag har iaf lärt mig en sak från Radiotjänst, och det är Copy/Past.
Har du TV? -Nej. Har du dator? -Nej. Har du smartphone? -Nej. Adjö. -Adjö.
Min 3210:a Kan även den visa rörlig bild. Snake kallas det visst. Föregångaren till Adobe Flashplayer...
submitted by Tor-den to sweden [link] [comments]